Wednesday, June 30, 2010

CURRICULUM VITAE

Natasa Stanisic
Asima Ferehatovica 1, 71000 Sarajevo
natasastanisic@gmail.com
mob: 061 527 484Education:
B.S. Faculty of Architecture, University of Sarajevo, 1995-2002; Graduated as an Engineer of Architecture with specialization in urban planningWork Experience:

January 2009 – present – Freelance cultural co-ordinator


January 2007 – present: MEA FILM, Sarajevo

- Designing interiors and supervising their implementation
- Working on TV show “Moj dom” ;
- Working on Journal “Moj dom” (research journalism)March 2006 – January 2007: TZI, Sarajevo

- Consultant in planning of traffic routes and objects
(structural) construction engineering.
- Worked on the design project of freeway (motorway) Corridor Vc accros Bosnia and Herzegovina – section Sarajevo - Mostar in cooperation with firm”Carlo Lotti  Associati”-Italy;
- Worked on the working design of motorway around
the Sarajevo - section Jošanica – Butila – Blažuj
(Briješće) in cooperation with firm “INOCSA”, Madrid,
Spain;
- Design of bridge construction details,
- Design of road and drainage schemes.September 2005 – January 2006: Geoprojekt, Sarajevo

- Worked on urban studies (Municipality – Gradiška),
amendments to and corrections of regulation plans
(Municipality–Goražde), and development of projects
for high-construction facilities within the Company
“Geoprojekt”Sarajevo.
April 2004 – April 2005: ATAŠE, Sarajevo

- Interior planning and its implementation.
- Expert advising in kitchen and bathroom planning.
- Supervised kitchen-assembly programs: Gorenje
and Marles.May 2003 – April 2004: Hetring, Sarajevo

- Conducted architectural planning, supervision and
completion of the projects on the following buildings: Bosnalijek, Volks Bank,
Triglav Insurance, building of “Social Insurance” and objects in the other
parts of B&H (Banja Luka, Sanski Most, Tuzla, Bihac, Sarajevo).May 2000 - July 2000:

- Worked on the planning of interior project for
the Central Bank at the company "Hetring" d.o.o.


1999 - 2000
Workshops:

- Universal cultural forum 2004, Barcelona - Sarajevo;
- Participated in competition for the urban/architectural
solution of “Bistrik – left side of Miljacka”.


AWARDS:
December 2003

- Awarded a prize for the best solution for advertising fields and
illuminated elements on the entrance level, along with the walls
and roofs of the facilities of Skenderija Center, Sarajevo.


Nataša Stanišić
Asima Ferehatovića 1, 71000 Sarajevo
natasastanisic@gmail.com
mob: 061 527 484

Radno iskustvo:

01/2009-do danas - Samostalni koordinator kulturnih programa

03/2007 – do danas, “MEAFILM”, Sarajevo

Voditelj biroa za uređenje enterijera

• izrada idejnih rješenja za uredenje enterijera privatnih objekata (izrada rješenja, izvodenje i nadzor);
• pisanje stručnih tekstova u okviru magazina “Moj dom”- (magazin za građenje i kulturu življenja);
• odabir fotografija, obrada slika te osmišljavanje sveukupnog izgleda priloga;
• rad na TV emisiji “Moj dom” (ideje i realizacija projekata u okviru stručne TV radionice,
idejno kreiranje segmenata emisije vezanih uz praktične savjete o gradnji
I opremanju enterijera kao i predstavljanje noviteta iz svijeta gradevinarstva).


03/2006 – 03/2007 "TZI", Sarajevo

Suradnik na projektovanju saobraćajnica i objekata niskogradnje
• idejni projekat autoputa Koridora Vc kroz Bosnu i Hercegovinu, dionica Sarajevo-Mostar
u saradnji sa firmom "Carlo Lotti & Associati" iz Italije;
• glavni projekat obilaznice oko Sarajeva na dionici Jošanica-Butila-Blažuj (Briješce)
u saradnji sa firmom "Inocsa", Madrid iz Španije;
• razrada detalja konstrukcija mostova;
• izrada izvedbenih projekata cesta.


09/2005 – 01/2006 "Geoprojekt", Sarajevo

Stručni suradnik na poslovima urbanističkog planiranja, urbanističkih studija i projektovanja
• rad na urbanističkim i saobraćajnim analizama i studijama u Opštini Gradiška u vezi sa
problemom zagušenja na centralnoj gradskoj saobraćajnici koja uključuje i granični prelaz;
• sinteza podataka sa terena i ucrtavanje zoninga na karte;
• analiza statističkih podataka i svih ulaznih podataka iz urbanističkih zavoda Federacije BIH
i RS koji su u vezi sa izradom relevantnih studija;
• priprema i organizacija međunarodnog investicionog foruma u vezi sa uvođenjem hartija od
vrijednosti i investicionih fondova.


04/2004 – 04/2005 "Ataše", Sarajevo

Stručni suradnik u sektoru opremanja kuhinjskih prostora
• rad na programima "Gorenje" i "Marles";
• projektovanje, stručni savjeti, realizacija u vezi sa proizvodnim
programima Gorenje;
• razrada mogućnosti proizvodnje mimo kataloga;
• pružanje stručnih savjeta za rješenje kuhinja i kupatila, kao i pružanje
stručnih savjeta u vezi sa proizvodnim programom električnih kuhinjskih aparata;
• nadzor kod montaža kuhinja.


12/2003 Kulturno – sportski centar "Skenderija", Sarajevo

Osvojena prva nagrada na konkursu za izradu najkvalitetnijeg rješenja izgleda svjetlećih
reklamnih panoa
• rad u timu na dizajniranju elemenata traženih konkursom (3D prikazi rjesenja);
• KSC Skenderija je ponudio da uradimo i izvedbeni projekat našeg rješenja kad se za to
steknu uslovi.


06/2003 – 04/2004 «Hetring», Sarajevo

Stručni suradnik u sektoru opremanja – projektovanje, stručni savjeti i nadzor izvodenja
• opremanje velikog broja javnih objekata namještajem i akustičkim pregradama;
• snimanje objekata;
• saradnja s arhitektima koji su projektovali objekat i dorada njihovih rješenja;
• opremanje Centralne banke (ponovo), filijale Volksbank širom BIH, nove upravne zgrade
Bosnalijeka, zgrade Zdravstvenog osiguranja, pošte na Malti, Inspekt d.o.o.;
• izrada enterijerskih rješenja privatnih objekata;
• opremanje kuhinjama "Gorenje", (ova suradnja urodila je pozivom za priključenje Gorenje
timu i to u okviru njihove ispostave – firme "Ataše").


05/2000 – 07/2000 “Hetring", Sarajevo

Spoljnji suradnik na projektu enterijerskog rješenja Centralne banke BiH
• precizno mjerenje svih kancelarijskih prostora;
• identificiranje želja uposlenih u banci u vezi sa uređenjem prostora;
• pružanje stručnih savjeta o odabiru namještaja;
• naručivanje namještaja i nadgledanje procesa montaže na licu mjesta.


Obrazovanje:

1991 – 1995 SŠC “Pero Kosoric”, Upravno-pravna i birotehnicka škola, Sarajevo

1995 – 2002 Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Sarajevu,

Diploma inžinjera arhitekture
Diplomski rad: Urbana rekonstrukcija prostora fabrike “Vaso Miskin Crni”

No comments:

Post a Comment